Koskisen

Koskisen koulutusportaali

Tervetuloa suorittamaan turvallisuuden verkkoperehdytyksiä. Varaa riittävästi aikaa ja häiriötön ympäristö, jossa suoritat kurssisi.

Welcome to study safety e-Learning courses. Have enough time and trouble-free surroundings to study the courses.

Koskisen Training Portal


Kurssista on neljä eri sisältöistä versiota. Valitse alta itsellesi oikea versio. Jos et ole varma versiosta, varmista asia Koskisen yhteyshenkilöltäsi.

There are four different versions of the course. Just select the correct version below for yourself. If you are not sure about the version, check it with your Koskinen contact person.

A - Vierailijan turvallisuuskoulutus
VISITOR SAFETY TRAINING

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu kaikille Koskisen Oy:n tehdasaluilla vieraileville.

This e-Learning course is for everyone who visit Koskinen Oy’s mill areas.

KIRJAUDU TÄSTÄ -> SUOMI
LOGIN HERE -> ENGLISH

D - Koskitukin turvallisuuskoulutus
SAFETY TRAINING FOR KOSKITUKKI

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu kaikille Koskitukin puutavara-autojen ja metsäkoneiden kuljettajille.

This course is intended for all employees of Koskitukki.

KIRJAUDU TÄSTÄ ->
LOGIN HERE -> ENGLISH

B - Kuljettajan turvallisuuskoulutus
DRIVER SAFETY TRAINING

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu kaikille raskaan liikenteen kuljettajille.

Basic information on safe working and moving in Koskisen Oy's mill areas.

KIRJAUDU TÄSTÄ ->
LOGIN HERE -> ENGLISH

C - Kunnossapidon turvallisuuskoulutus
MAINTENANCE SAFETY TRAINING

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu kaikille teknisen palvelun kumppaneille.

This version is intended for all maintenance partners.

KIRJAUDU TÄSTÄ ->
LOGIN HERE -> ENGLISH