topbarlogo
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1
00101 Helsinki
Y- tunnus: 1039050-8
Puh. 02046 131
Kotipaikka: Helsinki

Rekisteriasiat
Rekisteriasioista vastaava henkilö (pääkäyttäjä): Mikko Parikka

Rekisterin nimi
Stora Enso Safety eLearning.
(Context Learning Finland Oy:n palvelimen tietokanta Stora Enson Turvainfokoulutuksille).

Rekisterin pitämisen peruste
Lakivelvoitteiden mukaisesti, yhteisellä työpaikalla toimiville henkilöille tulee antaa koulutusta ja tietoja toteutettavien töiden turvalliseen suorittamiseen. Rekisteriin tallennetaan koulutuksen suoritustietoja.

Rekisterin käyttötarkoitus
Järjestelmän tietokannassa ylläpidetään turvallisuuskoulutuksen suorittaneiden henkilöiden tietoja. Tietoja käytetään koulutuksen voimassaolon seurantaan sekä Stora Enson sisäiseen kulunvalvontaan henkilö- ja yritystasoilla. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot: - koulutuksen nimi (yleinen tai tehdasyksikkökohtainen turvainfo) sekä kieliversio - koulutuksen suoritusajankohta - henkilön etunimi ja sukunimi - henkilön syntymäaika - henkilön sähköpostiosoite - henkilön veronumero - yrityksen nimi, jossa koulutuksen suorittanut henkilö on kirjoilla.

Tietokannan luovutus
Context Learning Finland Oy luovuttaa tietokannan tiedot vain Stora Enson rekisterin pääkäyttäjän käyttöön.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa järjestelmästä vain Context Learning Finland Oy:n toimesta Stora Enson ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti tai asiakassuhteen loppumisen yhteydessä sen jälkeen kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu Stora Ensolle. Vanhentuneet tiedot poistetaan kaksi kertaa vuodessa huhtikuussa ja lokakuussa aina kuukauden viimeisenä päivänä tai sitä edeltävänä arkipäivänä, jos viimeinen päivä osuu viikonlopulle.

Oikeus saada ilmoitus tietoturvaloukkauksista
Ilmoitus vakavista tietoturvaloukkauksista rekisteröidylle henkilölle lähetetään viivytyksettä sähköpostilla. Tietoturvaloukkauksista ei rekisterin pitäjällä ole ilmoitusvelvollisuutta, jos rekisterinpitäjä kykenee osoittamaan valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla, että se on toteuttanut asianmukaiset tekniset suojatoimenpiteet. Tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava kansalliselle tietosuojaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä (mahd. muk. 72 h kuluessa ilmitulosta)

Rekisterin käyttö ja suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin käyttöoikeudet ovat vain niillä Stora Enson Oyj:n ja Context Learning Finland Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävien hoito niitä edellyttää. 

Stora Enso Oyj 31.5.2019, oikeudet muutoksiin pidätetään


footer