Kotkamills Turvallisuusperehdytys

Tervetuloa suorittamaan Kotkamills Oy:n turvallisuusperehdytystä. Varaa riittävästi aikaa ja häiriötön ympäristö, jossa suoritat perehdytyskurssin. Kurssissa on mukana ääni (puhe ja musiikki), joten varmista äänien toimivuus.

Koulutuksen kesto on 25-30 minuuttia.